MVO/ ISO26000

‘People en Planet, maar ook Profit, de kansen van MVO zijn grenzeloos.’

 

U wilt "iets" doen aan MVO, maar weet niet waar te beginnen? Of u heeft ideeën en wilt graag advies over de implementatie? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen u adviseren over MVO in het algemeen  en over de internationale richtlijnen zoals die in ISO26000 staan beschreven.  En over het gebruik van ISOFastTrack, de online applicatie voor het invoeren van MVO in uw organisatie, zie ook de website: www.isofasttrack.nl.

 

 

Coper BV heeft haar eigen MVO-actieplan opgesteld op basis van de applicatie ISOFastTrack.

 

Kwalificatie-register

Voor aantoonbare deskundigheid voor het werken in of met verontreinigde bodem.

 

Samen met onze partner ACVO en andere opleiders en opdrachtgevers hebben we het Kwalificatie-Register ontwikkeld.  Omdat er behoefte is aan aantoonbare kwaliteit van diegenen die in aanraking kunnen komen met verontreinigde grond of water. 

 

Zoek in het Kwalificatie=Register eenvoudig naar een DLP(basis), DLP-R (CROW register), DLP-Master, Veiligheidskundige (HVK/MVK), MKB en arbeidshygiënisten met de juiste opleidingen en aantoonbare werkervaring.

 

Klik hier om naar het Kwalifcatie-Register te gaan.

 

Verkooptraining

Voordat we beginnen komen we eerst kennismaken. Met u als bedrijfsleiding en met de medewerkers van "de verkoop". Daar trekken we een halve dag voor uit. Pas dan bepalen we, samen met u, wat wij voor u kunnen betekenen en hoeveel tijd we denken daarvoor nodig te hebben.

 

We hebben geen vooropgezet programma of 5-stappenplan, maar werken samen met u en uw medewerkers aan een beter lopende verkoopafdeling. Door persoonlijke, enthousiaste en op eigen ervaring gebaseerde praktijkbegeleiding, on-the-job.

 

Management begeleiding. (MKB gericht)

Een luisterend oor, een second opinion, soms hebben we dat gewoon even nodig. Met een ervaren ondernemer of een collega leidinggevende praten over wat je bezig houdt en waar je tegenaan loopt.

Een frisse kritische blik op je eigen functioneren en communiceren, soms is het handig dat een buitenstaander even mee kijkt.

 

Workshop IsoFastTrack, prioriteitstelling

Voor de gebruikers van IsoFastTrack verzorgen wij de workshop Prioriteitstelling.

Voor niet-gebruikers: de MVO-manager heeft zelf al de vragen uit de applicatie beantwoord, of heeft dat laten doen door de (door hem aangewezen) IsoFastTrack teamleiders.

 

De workshop biedt hulp bij het vaststellen van het definitieve actieplan.

 

Het zorgt er ook voor dat de deelnemers, bij voorkeur de teamleiders, de mvo manager en het liefst ook één of meerdere directieleden gezamenlijk tot een beslissing komen. Daardoor wordt de implementatie van MVO breed gedragen.

 

In de aanloop naar de beslissing wordt eerst de kennis over MVO en ISO26000 verhoogd.

 

Door spelvormen tussendoor leert men elkaar nog beter kennen en weten de deelnemers nog beter wat de ander van de organisatie verwacht.

 

Door mensen vanuit verschillende disciplines uit de organisatie bij elkaar te brengen worden  onderlinge, informele banden aangehaald.  

 

Bedrijfs APK 

Alles gaat zoals het gaat, zoals het gaat, zoals……Ja, maar waarom eigenlijk? En zou het niet beter zijn om sommige zaken anders aan te gaan pakken. Of  doen we het heel goed, maar hebben we geen idee waarom dat eigenlijk zo is.

Met een open discussie rondom het business model canvas, wordt u zich weer bewust van uw sterke kanten, uw verbeterpunten en van de kansen die de markt u biedt.

Het Business model canvas (uit het boek: Bussiness Model Generation, door  Alexander Osterwalder en Yves Pigneur) wordt gebruikt op universiteiten om een nieuwe generatie ondernemers en managers op te leiden. Maak ook gebruik van die kennis!  

 

 

 

Key

Partners

 

Strategische alliantie

Coöptition, partnerschap met concurrenten

Joint venture

Koper-Leverancier

 

 

Key

Activities

 

 

Productie

Probleem oplossing

Platform/netwerk

 

 

Value

Proposition

 

Hoogwaardige producten

Goede service

 

 

Welk probleem van de klant lossen wij op?

Waarom heeft de klant juist ons nodig?

 

Customer

Relationships

 

Vertegenwoordigers

Afdeling verkoop

 

Social media?

Website

 

 

Customer

Segments

 

Specifieke doelgroepen benoemen

 

Key

Resources

 

Fysiek

Financieel

Intellectueel/kennis

Menselijk kapitaal, bv personeel

-----------

In eigendom of ingehuurd

 

Channels

 

-communicatie

-distributie

-klantcontact punten.

 

Hoe worden we bekend?

Onze toegevoegde waarde duidelijk maken

Hoe kan er besteld worden

Zelf leveren?

Direct vanuit importeur?

 

 

Cost

Structure

Kosten gedreven

Waarde gedreven

Vaste of variabele kosten

Economies of scales

Economies of scope

 

Revenue

Streams

Eenmalige betalingen

Doorgaande betalingen (abonnementen)

Prijs bepaling

-massa producten, kleine marge

-hoog specialistisch, grote(re) marge

 

 

Vraag  hier een  leeg canvas formulier aan. 

 

 

Examens afnemen en auditing

 

 

Coper treedt op als onafhankelijke partij voor het afnemen en beoordelen van examens voor diverse opleiders.

 

Wij beoordelen de resultaten aan de hand van vastgestelde eindtermen (bijvoorbeeld wettelijk of branche gerelateerd)

 

Het is een onafhankelijke toetsing en jurering die bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding en de verstrekte diploma’s en certificaten.

 

Dezelfde criteria kunnen wij ook  toetsen via audits bij deelnemende organisaties, hiermee wordt de kwaliteit op langere termijn geborgd