Disclaimer

COPER.nu zal uw persoonlijke gegevens verstrekt middels de website nooit aan derden verkopen of geven. Tevens zal COPER.nu u geen ongevraagde reclame sturen. Enkel in het geval u zelf een aanvraag indient zullen wij hierop antwoorden.

 

Voor de continue verbetering van de website en het volgen van het verkeer op onze website met als doel de website te optimaliseren voor de bezoeker, bewaart COPER.nu uw browser- en bezoekinformatie.

 

De inhoud van deze website is gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen. COPER.nu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik maken van of het vertrouwen op de door of namens ons verschafte informatie.

 

Alle informatie op de website is eigendom van COPER.nu en is derhalve auteursrechtelijk beschermd. Niet van deze website mag zonder toestemming van de eigenaar worden gereproduceerd.